Fotbal

Fotbalový oddíl v Morašicích byl založen v roce 1970. Mezi zakládající členy patřili Jaroslav Nepraš st., Zdeněk Krejsa, Jiří „Plachťák“ Doležal, Ladislav, Miroslav a František Tobkovi.

V současné době má sokol čtyři družstva: muže, dorost, žáky a elévy. Jednotlivá družstva jsou pod vedením trenérů, vlastnících licenci, hnána v tabulkách směrem kupředu. Výsledky jsou různorodé, což je na fotbale to nejkrásnější. Během sezóny se trénuje několikrát týdně klasicky na hřišti. Letní a zimní příprava je věnována především zvyšování fyzické kondice jedinců. Tudíž přichází na řadu nepopulární běh po okolních obcích. V chladných měsících hojně využíváme tělocvičnu základní školy a vrcholem zimní přípravy bývá víkendové soustředění, kde se kromě sil nabírají i zkušenosti a upevňují kolektivní vztahy.

Celá dlouhá léta morašické kopané jsou přehledně sepsány v kronice, jejímž autorem je pan Jaroslav Nepraš st.

Až na drobné výjimky si zakládáme na domácím odchovu vlastních hráčů, kteří nehrají fotbal kvůli finančnímu ohodnocení, ale pro radost z boje a přátelské soudržnosti.

Proto je jasné, že co si sami neuděláme, to nám těžko někdo dá. Tudíž se v našem kolektivu organizují brigády k zvelebení hrací plochy. Ve spolupráci s obcí se podařilo vytvořit tréninkové hřiště, které bude sloužit i pro utkání elévů, místo antukového plácku vzniklo víceúčelové hřiště s jakýmsi tartanovým povrchem, které je v sezóně otevřené veřejnosti. Na webových stránkách obce Morašice lze hrací plochu zamluvit. Ve výhledovém plánu je dále rekonstrukce kabin.

Každý rok pořádáme tradiční Štěpánskou zábavu na první svátek Vánoční a také Obecní ples. S pořádáním zábavy a plesu pomáhá nejen obec, aktivní hráči s ochotnými manželkami, či družkami, ale i věrní fandové všeho věku.

Zároveň je jasné, že věk se nedá zastavit. Aby morašický Sokol nevymřel po meči, navázali jsme skauting s místní základní školou. Několikrát proběhl žákovský trénink pod vedením Vojty Štěpána. Nicméně by se sami hráči, kteří jsou v produktivním věku, měli pokusit o růst našich řad. Pokusy tu jsou, ale je to samá holka.

Nad celým oddílem, kromě spousty svatých, bdí výkonný výbor s předsedou, který se během roku schází k řešení více či méně komplikovaných situací. Jednou za 2 roky je jeho zastoupení aktualizováno na valné hromadě.  

Více informací najdete na webu našeho fotbalového klubu www.sokolmorasice.g6.cz