Nové kabiny

Rekonstrukce kabin Sokola Morašice

 

Na fotbalovém hřišti probíhala v druhé polovině loňského roku a v prvním čtvrtletí letošního roku rekonstrukce kabin.

Kabiny byly postaveny svépomocí za finanční podpory obce v roce 1984 a od té doby sloužily svému účelu bez jakýchkoliv úprav dodnes, a neboť již uběhlo mnoho času, postupně docházelo ke konci životnosti instalací, její nefunkčnosti a postupnému havarijnímu stavu konstrukcí. Také dispoziční řešení stávajících prostor vůbec neodpovídal zvyklostem, potřebám a standartu 21. století. Proto bylo snahou členů Sokola získat dotační finanční prostředky na rekonstrukci a kabiny opravit. Tato snaha trvala od roku 2015 a na čtvrtý pokus se to podařilo, když byla získána dotace od MŠMT a zbylý nutný příspěvek odsouhlasila Sokolu Obec Morašice.

Rekonstrukci provedla stavební firma Stavitelství Jokeš, a i když se termín zahájení stavby posouval z důvodu čekání na potvrzení finančního příspěvku od MŠMT a tím i došlo ke krácení času na vlastní realizaci, bylo dílo dokončeno dle dohody, včas a podmínek dotace.

Úpravy obsahovaly kompletní výměnu všech instalací, výměnu oken a dveří, napojení kanalizace na ČOV, nové vnitřní a venkovní omítky a vybavení interiéru nábytkem. Při přípravě projektu bylo počítáno i s tím, že nové prostory budou využívány školou, školkou, místními spolky a Obcí Morašice při pořádání různých společenských a sportovních akcí.

Závěrem bych chtěl všem, kteří se o tuto rekonstrukci zasloužily poděkovat a vyslovit přání, aby dílo sloužilo Všem minimálně tak dlouho, jako stavba předešlá a aby i na tomto místě  docházelo k příjemnému setkávání všech občanů Naší ale i okolních obcí .

                                                                                                                                           Petr Kuta