Myslivecký spolek

Z činnosti místních myslivců:
Myslivecké sdružení Morašice má od honebního společenství pronajatou honitbu převážně v katastrálních územích Morašice, Újezdec, Nová Sídla, Řikovice, Lažany a Tržek. Honební společenství vedené panem Karlem Teleckým vykonává na těchto pozemcích správu honitby a tím umožňuje myslivcům vlastní výkon myslivosti.

Jedná se převážně o honitbu polní pouze s menšími plochami lesních porostů a jedním rybníkem. Hlavním posláním výkonu myslivosti je chov lovné zvěře. Nejrozšířenější spárkatou zvěří je srnčí zvěř, která se po silném poklesu stavů drobné zvěře stala myslivecky nejvýznamnější. Chov srnčí zvěře v dnešní přetvořené krajině, kde chybí rozptýlená zeleň a životní prostředí zvěře je ovlivňováno změnami způsobenými průmyslovými emisemi, technologiemi zemědělské a lesní výroby, rozvojem dopravy a rekreace, má značné problémy. Rozptýlená trvalá zeleň zajišťovala zvěři kryt ale také vhodné místo pro přivádění mláďat na svět. V dnešní krajině se srnčata rodí v lánech vojtěšky, jetele a na lukách, kde dochází při sklizni k velikým ztrátám, kterým lze jen stěží zabránit. Významným negativním faktorem je narušování potřebného klidu zvěře zvyšující se turistikou často s volně pobíhajícími psy. Časté rušení zvěře hlavně v zimě zapřičiňuje ztrátu potřebných živin a tím snižování hmotnosti zvěře, která pak snáze podléhá nepřízni počasí a nemocem.

Kvalitní přikrmování zvěře v zimě je základní povinností každého myslivce. Do krmelců je zakládáno jadrné krmivo, granule ze sena a šrotovaného obilí a do jeslí je podáváno seno. Nepřikrmuje se pouze srnčí zvěř, ale také těch několik zajíců, kteří tu ještě zbyli. Pod zásypy se přilétají nakrmit i zpěvní ptáci, kteří tu přes zimu zůstávají. Další zvěří, o kterou se v zimě myslivci starají, je zbytek koroptví, které pořád ještě v naší přírodě přežívají. Divoká populace bažantů a koroptví je pouze minimální a i když myslivci vypouštějí do přírody doma odchované, nedaří se bažantům přežít, protože než se naučí v přírodě žít, stačí je škodná - lišky, kuny a dravci zlikvidovat.

Celoročně v honitbě žije přes padesát kusů srnčí zvěře, okolo šedesáti kusů zajíců a přes dvacet bažantů. Protože stavy drobné zvěře - zajíců, bažantů a koroptví jsou hluboko pod stavem, který je pro honitbu určen, jejich lov nepřichází v úvahu s výjimkou doma odchovaných a vypuštěných bažantů. V poslední době se zde stala zvěří stálou i zvěř černá - divočáci, kteří v našich lesích odchovají i mladé.

Náročnost podmínek chovu zvěře ukazuje i to, že na pracích pro myslivost ročně odpracuje každý myslivec průměrně 60 - 70 hodin. Protože k myslivosti patří neodmyslitelně i společenská zábava, organizuje myslivecké sdružení téměř každoročně tradiční plesy s mysliveckou kuchyní, kulturní tématické zájezdy pro rodiny a přátele myslivosti a každoročně pořádá na střelnici soutěž o pohár ve střelbě na asfaltové terče se společenským posezením.

Přejme si tedy, aby úsilí myslivců o udržení zvěře v přírodě bylo alespoň částečně úspěšné a aby i příští generace mohly vidět volně žít v našem okolí zvěř, která tam vždy patřila.

 

Ing. Tobek Ladislav