Svěcení zvonu v Řikovicích

7. října se konala v Řikovicích v kapličce posvícenská mše a  svěcení nového zvonu Františka.