Složení zastupitelstva obce

Složení od října 2022:

Václav Cibulka, Jiří Famfulík, Pavlína Jarešová, Ing. Josef Jokeš, Martina Klejchová, Bc. Jitka Lacmanová, Jan Nováček, Ing. Vladimír Stříteský, Jarmila Šiklová, Mgr. Hana Štěpánová, Ing. Jiří Vodehnal

Starostka: Pavlína Jarešová
Místostarostka: Jarmila Šiklová

 

 

 

Složení od listopadu 2018:
Jiří Famfulík, Josef Jareš, Pavlína Jarešová, ing. Josef Jokeš, Martina Klejchová, Jan Nováček, Karel Rajman, František Ropek, ing. Vladimír Stříteský, Josef Štěpán, Mgr. Hana Štěpánová,

Starosta: Karel Rajman
Místostarostka: Pavlína Jarešová

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo složení komisí a výborů :

Komise kulturní:
Pavlína Jarešová
Jaroslava Stráníková, Martina Klejchová

Komise stavební:
Ing. Josef Jokeš
František Ropek, Josef Krejsa

Výbor finanční:
Ing. Vladimír Stříteský
Josef Štěpán, Stanislava Coufalová.

Výbor kontrolní:
Jiří Famfulík
Jan Nováček, Jareš Josef

Komise ekologická:
Josef Štěpán
Jiří Famfulík, Ing. Petr Zehnálek

Výbor pro územní rozvoj:
Mgr. Hana Štěpánová
Karel Rajman, Ing. Josef Jokeš

Zastupitelstvo od roku 2018