Masopust

1. března se konal tradiční masopust v prostorách školní tělocvičny.