Vítání občánků

Vítání našich nových občánků 14.října na Rychtě v Morašicích.