150 let školy v Morašicích

Veliké poděkování míří do školy

O víkendu 16. a 17. listopoda 2019Masarykova základní škola oslavila 150 let. Dovolte nám vyslovit velké poděkování řediteli školy panu Karlu Kovářovi, kolektivu spolupracovníků a dětem základní školy za uspořádání výstavy s kulturním programem k tomuto výročí. Pro absolventy to bylo velmi příjemné zavzpomínání na školní léta, ale výstava zaujala i ostatní návštěvníky. Panu řediteli patří obdiv za práci, kterou věnoval shromažďování, třídění a kompletaci podkladů k vytvoření almanachu k 150. výročí založení školy. Všem děkujeme za krásný víkendový zážitek.

Jak šel čas v naší škole

Jak šel čas v naší škole jsme si připomněli 16. - 17. listopadu 2019.

„150 let je v životě jedince nedostižná meta, v životě budovy je to jen určitý mezník.“ citace ředitele školy Karla Kováře z projevu v tělocvičně. My jsme si některé mezníky připomněli. Nejdříve začalo plánování, pátrání, vymýšlení, shánění, tisknutí, stříhání, později stěhování, zkoušení, aranžování a pak přišly dny „D“.

6. listopadu dopoledne patřila škola bývalým a současným zaměstnancům školy. Těch se sešlo skoro 50. Příjemná diskuse končila výborným obědem. Poté už se škola otevřela nedočkavým návštěvníkům. Absolventi byli obdarováni keramickým srdcem školy a jejich špendlíky zapíchnuté v přehledech tříd ukázaly, že jich školou prošlo cca 700. Dalších návštěvníků bylo kolem 2000. Všechny prostory školy se proměnily v interaktivní muzeum. Návštěvníci se mohli kochat tisíci fotkami, zkoušet si moderní i staré školní aktivity. Těžko o všem psát, lepší bylo vše vidět či zažít na vlastní oči, třeba jako program v tělocvičně. Ten nás také provedl historií a křtem almanachu sepsaným panem ředitelem Karlem Kovářem. Poslední kousky jsou ještě k prodeji ve škole. Příjemné zážitky jste mohli vychutnat v kavárně U Veselé dýně, kde se v obsluze vystřídalo 33 žáků, a kde jste mohli ochutnat 38 druhů zákusků. Co na závěr? Kdo nezažil, neuvěří! Tak třeba za 50 let.

PS: Děkujeme návštěvníkům, rodičům, žákům, zaměstnancům…bez Vás všech by tato akce nešla zorganizovat.                                                                Stanislava Coufalová