Tělovýchovná jednota SOKOL MORAŠICE

Sokol

Tělovýchovná jednota Sokol byla v Morašicích založena v roce 1899 jako jeden celek se spolkem dobrovolných hasičů. Počáteční činnost Sokola spočívala především ve cvičení na sokolských slavnostech v okolních obcích a také v kulturní činnosti. Na konci 30. let se Jednota zásadně podílela na přestavbě místní školy s novou tělocvičnou, která škole i jednotě slouží dodnes. Po těžkostech a zákazu Sokola za války a jeho poválečné obnově, začaly během 50.let tělovýchovu doplňovat turistické akce a sportovní oddíly, v 70. letech tak členská základna čítala téměř 200 lidí.

Oddíl „Základní a rekreační tělesná výchova“ obnášel hlavně prosté cvičení, jehož vrcholem byly slavné spartakiády. A naši členové svoje sestavy ukazovali nejen v širém okolí, ale i na Slovensku nebo na těch známých v Praze.

Turistický oddíl začal v 50.letech prázdninovými tábory ve Vranicích a končil více jak desetidenními tůrami po celé republice.

Volejbalový oddíl se do mistrovských soutěží přihlásil na počátku 70. let a stejně jako cvičení a turistika skončil svoji činnost na začátku 90. let. Rekreační forma těchto činností dnes spadá pod oddíl Sport pro všechny, a tak v současnosti existují pouze dva oddíly zaměřené na konkrétní sport ( stolní tenis a fotbal).