Sběrný dvůr

Provozní doba sběrného dvora v Morašicích:

Pondělí      7.00        –        17.00 hod.

Úterý         7.00 – 12.00 hod.

Středa       7.00        –         16.00 hod.

Čtvrtek      7.00 – 12.00 hod.

Pátek         7.00 – 12.00 hod.

Každou lichou sobotu mimo svátky        9.00 – 11.00 hod.

 

Neodkládejte žádný odpad mimo kontejnery. Děkujeme.

1. 1. 2024 - Poplatky za odvoz komunálního odpadu a ze psů pro rok 2024

 

Poplatek za odvoz komunálního odpadu činí 760 Kč/osobu/objekt.

Občané, kteří musí dopravovat sběrnou nádobu k místu svozu více než 100 m, mají úlevu ve výši 200 Kč/osobu.

 

Poplatek ze psů činí 100 Kč.

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je 150 Kč.

 

Poplatky bude možné uhradit i v hotovosti na obecním úřadě, a to od 1. února 2024.

Žádáme Vás přednostně o platbu bezhotovostním převodem na účet obce

u České spořitelny č. 6625184329/0800, případně u Komerční banky č. 5321591/0100 s variabilním symbolem, který se skládá ze tří kombinací čísel. 

Každou platbu poplatku zvlášť, se správným variabilním symbolem, abychom si mohli správně platby přiřadit.

  • za odpady: 1345 + 01 (Morašice) + číslo popisné XXX

                                        02 (Lažany) + číslo popisné XXX

                                        03 (Řikovice) + číslo popisné XXX

                                        04 (Višňáry) + číslo popisné XXX

         (Pokud nemáte číslo popisné trojmístné, doplňte před čp 0. Např. Morašice čp. 112 je to 134501112 nebo Višňáry čp. 4 je to                       134504004).

  • za psa: 1341 + 01 (Morašice) + číslo popisné XXX 

                             02 (Lažany) + číslo popisné XXX

                             03 (Řikovice) + číslo popisné XXX

                             04 (Višňáry) + číslo popisné XXX

    (Pokud nemáte číslo popisné trojmístné, doplňte před čp 0. Např. Morašice čp. 182 je to 134101182 nebo Lažany čp. 13 je to 134102013).

Splatnost poplatků je 31. 3. 2024.

Pokud celková výše poplatku přesáhne 800 Kč, může být uhrazen ve dvou splátkách, a to do 31. 3. a do 31. 8. 2024.