Když řádí živly

Vichřice a voda v naší obci, pomoc více postiženým