Rozsvěcení vánočního stromu v Řikovicích

Příprava na tuto událost v Řikovicích začala už v říjnu. Děti se začaly scházet každý týden u klavíru, aby nejprve vybraly vhodné písničky a pak se pustily pod vedením Terči Jarešové do zkoušení. Jsme moc rádi, že se jich sešlo tolik, protože na tak malou vesničku je 18 dětí moc pěkné číslo. Sice nám trochu zazlobila technika a děti to rozhodilo, ale jinak se jim program moc povedl. O jednu skladbu se postaraly také holky Lacmanovy z Višňárů. Všem dětem moc děkujeme, že nám zpříjemnily krásnými písničkami sobotní podvečer. Letos jsme program rozšířili i o andělskou dílnu, kde jste si mohli vybrat krásného andílka, voňavý pytlíček nebo tradiční řikovické vánoční perníčky. K ochutnání bylo opět výborné vánoční cukroví, za které moc všem, kdo upekl, děkujeme. Díky patří všem, kdo jakkoliv pomohl s organizací a Vám za hojnou účast.

A jak to bylo se stromečkem. Ten, který jsme přesadili od Krýdů, nám bohužel letos uschl. Vlastik ale sehnal nový, bohužel na ozdobení je moc malý. Rychle jsme tedy sehnali smrček od pana hajného, který jsme zasadili a ozdobili. Doufáme, že ten malý brzy povyroste.