Obecní knihovna

Obecní knihovna uchovává a zpřístupňuje knižní fond o velikosti cca 3500 svazků. Knihovna dále nakupuje 1 exemplář časopisu Receptář. Obecní knihovna využívá výměnných souborů, poskytovaných Městskou knihovnou Litomyšl, a tím nabízí svým čtenářům pravidelně knižní novinky k zapůjčení.Informace o Městské knihovně v Litomyšli naleznete zde:http://www.litomysl.cz/knihovna/

Knihovna je informačním centrem obce a v jejich prostorách se občas  konají drobné kulturní akce jako přednášky,  výstavy a exkurze pro žáky místní ZŠ. Tím knihovna přispívá k rozvoji komunitních aktivit v obci.

Knihovna zajišťuje přístup do celého systému knihoven v České republice. Je schopna zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) zapůjčení požadované knížky, kterou nemá ve svém fondu, z ostatních knihoven ČR.

Knihovna umožňuje přístup k vyhledávání informací prostřednictvím celosvětové sítě –internetu. Nabízí online přístup do katalogů většiny profesionálních knihoven v ČR.

Knihovna je garantem rovného přístupu všech sociálních skupin k informačním zdrojům
a k síti internet.

Knihovna se zapojuje do kampaní na podporu čtenářství. Pro svoji práci využívá knihovna dobrovolníky z řad veřejnosti obce.

Knihovna spolupracuje se ZŠ Morašice a pod názvem Cestovní knihovna nabízí žákům školy každý měsíc možnost výběru z nového souboru knih přímo ve škole.

 

Otevírací doba knihovny:každý pátek 16.30 až 19.00 hod.

 

Ceník služeb:zápisné na rok činí:   10 Kč pracující

                                                          5 Kč děti a důchodci

 

Akce knihovny: beseda s malířkou Irenou Lenochovou o jejím díle a jejím pobytu v Indii, beseda s cestovatelem panem Jaroslavem Tomšíčkem o jeho cestě na kole České republiky až na Sibiř, vánoční výstavy spojená s prodejem vánočních dárků, besedy o zdraví, soutěž pro děti ZŠ o nejkrásnější obrázek na motivy knih Václava Čtvrtka

 

 

Služby obecní knihovny zajišťuje paní Vavřínová Markéta.