Povodňový plán

Naše obec se musí v případě potřeby řídit zpracovaným povodňovým plánem obce. Naleznete jej na:

http://www.edpp.cz/dpp/morasice