Telefony

Obecní úřad: 461 612 773
   
Praktický lékař: 461 613 772
Dětská lékařka: 461 613 752
Zubní lékař: 461 614 660
   
Hasiči: 150
Policie ČR: 158
Záchranná služba: 155
IZS: 112