Rozpočet 2016

        Návrh rozpočtu  na rok 2016 v tis. Kč
               
Příjmy Plán Výdaje Plán        
Daně 9094,0 Doprava, komunikace 938,0        
Poplatky 26,6 Vodovod, ČOV, kanalizace 1017,0        
Vodovod 7,9 Mateřská škola 906,0        
Pronájem pozemků 180,0 Základní škola, ZUŠ 1116,0        
Prodej pozemků 300,0 Ambulant.péče,soc.služby 69,5        
Zdravotní středisko 81,7 Byt.,nebyt.hosp.,komun.služby 1736,0        
Byt.,nebyt.hospodářství 136,3 Hřbitov 34,5        
Hřbitov 8,5 Sběr odpadu 557,0        
Sběr odpadu 354,2 Místní správa 1938,3        
Dotace Pard.kraj 130,2 Knihov.,kronika,občas.,kultura 170,5        
Příspěvky od obcí - MŠ 92,8 Tělových. hřiště,oprava kabin 643,0        
Územní plánování 0,0 Veřejné osvětlení 379,0        
Ostatní 10,8 Požární ochrana  115,0        
Převody vl. fondům 30,0 Veřejná zeleň 154,0        
Použití výsled. hospod. 469,0 Strateg.plán obce, ÚPO 165,0        
Dotace Úřad práce 78,0 Příspěvky organiz. a ostat. 97,3        
    Příspěvky stavebníkům 45,0        
    Převody vl. fondům  30,0        
    Rezerva, ostatní 888,9        
Celkem 11000,0 Celkem 11000,0        
z toho akce:              
Chodníky v Morašicích od Jednoty ke Kuřovým 810,0        
Výměna plotu v MŠ     150,0        
Oprava povrchu schodů v ZŠ, nové linoleum a protiskluzové hrany 200,0        
Rekonstr. zázemí sport.areálu Morašice v případě získání dotace 413,0        
Přeložka části vodovodu za Rychtou 600,0        
Vybudování parkoviště u MŠ   307,0        
Hrací prvek na hřiště v Řikovicích   120,0        
Přísp.na instalaci dispečinku do vodárny Morašice a vrt na hřišti 200,0        
Dotace organizacím a spolkům na činnost a církvi na opravy 172,0        
Zájezdy důchodců     30,00        
               
Vyvěšeno:   8. 2. 2016               Sejmuto:  23. 2. 2016          
Elektronicky vyvěšeno:   8. 2. 2016