Rozpočet 2013

        Návrh rozpočtu  na rok 2013 v tis. Kč
               
Příjmy Plán Výdaje Plán        
Daně 7 268,0 Doprava, komunikace 196,0        
Poplatky 27,5 Pitná voda,ČOV,kanaliz. 731,0        
Pitná voda 7,0 Mateřská škola 900,0        
Pronájem pozemků 134,0 Základní škola, ZUŠ 1481,0        
Prodej pozemků 360,0 Ambulant.péče,soc.služ. 41,0        
Zdravotní středisko 72,0 Byt.hosp.,komun.služby 376,0        
Byt.,nebyt.hospodářství 108,5 Hřbitov 17,0        
Hřbitov 2,4 Sběr odpadu 480,0        
Sběr odpadu 327,4 Místní správa 1904,0        
Místní správa 26,0 Knihovna,kroniky,kultura 93,0        
Dotace Pard.kraj 125,4 Tělovýchova, hřiště 1668,0        
Dotace od obcí (ZŠ,MŠ) 630,6 Veřejné osvětlení 181,0        
Ostatní 16,2 Požární ochrana  88,0        
Převody vl. Fondům 20,0 Veřejná zeleň 49,0        
Použití výsledku hospod. 0,0 Příspěvky organizacím 184,0        
    Příspěvky stavebníkům 45,0        
    Převody vl. fondům  20,0        
    Splátka jistiny,úroků-úvěr 432,0        
    Rezerva 239,0        
Celkem 9 125,0 Celkem 9125,0        
z toho akce:              
Víceúčelové hřiště Morašice, bezúdržbový povrch 1 300,00        
Oprava plotu a podle výše dotace případně i povrchu na hřišti v Řikovicích 100,00        
Další herní prvky na hřišti v Morašicích 240,00        
Propojení nov.vrtu s ak.nádrží,nová elektroinstalace ve vodárně  350,00        
Zájezdy důchodců     25,00        
Čištění kanalizace,oprava propustku, vodoteče,doplň.rybníčku 175,00        
Oprava v ZŠ (nové radiátory atd.) a MŠ Morašice(nová okna)  891,00        
Zhotovení energetických štítků na obecní budovy 50,00        
Osvětlení vánočního stromu   50,00        
Vybavení hasičů, výstroj, barva na hasičárnu Řikovice  39,00        
Nutné výspravy silnic po zimě    100,00        
Příspěvky organizacím na činnost a církvi na opravy 184,00        
               
Vyvěšeno:   11. 2. 2013   Sejmuto:  26.02.2013