Elektronická podatelna

Informace o provozu podatelny Obce Morašice dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby

Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů


Adresa podatelny pro doručování dokumentů v analogové podobě:
Obecní úřad Morašice, Morašice 96, 569 51 

Úřední hodiny podatelny: 
pondělí 07:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
středa 07:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00

Elektronická adresa podatelny:
podatelna@morasice.cz

Identifikátor datové schránky:
ecwa44x

Přehled datových formátů obsažených v datové zprávě
Přípustnými formáty datové zprávy dodávané v elektronické podobě jsou
 a) pdf (Portable Document Format)
 b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 c) xml (Extensible Markup Language Document)*
 d) fo/zfo (602XML Filler dokument)
 e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 f) odt (Open Document Text)
 g) ods (Open Document Spreadsheet)
 h) odp (Open Document Presentation)
 i) txt (prostý text)
 j) rtf (Rich Text Format)
 k) doc/docx (MS Word Document)
 l) xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 o) png (Portable Network Graphics)
 p) tif/tiff (Tagged Image File Format)
 q) gif (Graphics Interchange Format)

dle přílohy č. 3 Vyhlášky 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

Celková velikost datové zprávy
prostřednictvím datové schránky:  10 MB
prostřednictvím ePodatelny:   20 MB

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Odesilateli není zasílána žádná odpověď.

Postup v případě zjištění chybného datového formátu u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn chybný datový formát, není zpracována. 

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu
Datová zpráva není zpracovávána. Odesilateli není zasílána žádná odpověď.