ePodatelna

ČESKÁ DAŃOVÁ SPRÁVA

S využitím vlastní výpočetní techniky a připojením k Internetu můžete vyplnit daňové přiznání a údaje uvedené v přiznání, s využitím kontrolních mechanizmů, ověřit a odeslat na finanční úřad.

Pro podání v daňových věcech můžete použít aplikaci Daňová informační schránka. Daňová informační schránka (dále jen DIS) také poskytuje informace z osobních daňových účtů a elektronických spisů vedených daňovou správou pro autorizované uživatele - více informací o DIS.

Informace o všech službách daňového portálu