Akce v Říkovicích

Plán  akcí  v  Řikovicích  na  rok  2018

10. 3. 2018 od 14 hod          Dětský karneval

25. 3. 2018 od 15 hod          Posezení pro babičky a dědečky

7. 4. 2018  od 14 hod           Úklid obce (podle počasí upřesněno)

30. 4. 2018 od 18 hod          Pálení čarodějnic

1. 5. 2018 od 13.30 hod      1. májový průvod + stavění máje

2. 6. 2018 od 14 hod            Kabrňák + kácení máje

29. 6. 2018 od 15 hod          Řikovický běh

8. 9. 2018 od 14 hod            Rozloučení s prázdninami

6. 10. 2018 od 19.30 hod    Posvícenské sousedské posezení

27. 10. 2018 od 18 hod        Lampiónový průvod + položení věnce k   pomníku

1. 12. 2018 od 17 hod          Rozsvěcení vánočního stromu + zpívání