Informace vlastníkům lesa k ochraně před kůrovcem

V souvislosti se zvýšeným výskytem kůrovce a nepříznivými klimatickými podmínkami v posledních letech v rámci celé republiky posílám následující informace pro vlastníky lesa. Obracet se mohou na své odborné lesní hospodáře (OLH), kteří jim bezplatně poradí a případně kůrovce vyznačí. Kontakty na OLH podle katastrů zjistí u mě. Letáčky kůrovce jsou k dispozici i u nás na odboru ŽP.

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-a-ochrana-lesu/kurovcova-situace-v-roce-2018.html

 

http://eagri.cz/public/web/file/578625/TZ_Kurovci_2018___priloha_2___letak.pdf

  

Ing. Havranová Lenka

 

státní správa lesů a myslivosti 

odbor životního prostředí   

Městský úřad Litomyšl

Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

tel.: 461 653 422

email: lenka.havranova@litomysl.cz

 

PřílohaVelikost
Kůrovcová situace v roce 2018.doc40 KB