Aktuálně

2. 6. 2023 - OBECÍ ÚŘAD

DNES 2.6. JE OBECNÍ ÚŘAD UZAVŘEN! V PŘÍPADNĚ VOLEJTE  601 342 933!

2. 6. 2023 - Noc kostelů - Morašice

3. 6. 2023 - Otevírání studánky a kácení máje v Řikovicích

12. 6. 2023 - Objížďka

Uzavírka pozemní komunikace mezi obcí Budislav a obcí Poříčí

Termín realizace: 12. 6. 2023 – 8. 10. 2023

Stavba se nachází v extravilánu mezi obcí Budislav a obcí Poříčí u Litomyšle v katastrálním území Budislav u Litomyšle.

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice II/359 pro veškerá vozidla, mimo vozidel stavby a mechanizace stavby.

 

Objízdná trasa do 3,5t a bus:

  •         Vedena obousměrně ze silnice II/359 v obci Budislav, po silnici III/35911 do obce Jarošov, dále po silnici III/3595 přes obec Chotěnov a Vidlatá Seč a dále v obci Dolní Újezd zpět na silnici II/359.

Objízdná trasa nad 3,5t:

  •         Vedena obousměrně ze silnice II/359 v obci Budislav, po silnici III/35911 přes obec Jarošov, a Nová Ves u Jarošova, dále po silnici II/358 přes obec Chotovice, Makov, Morašice, Višňáry, dále na silici I/35 do města Litomyšl a zpět na silnici II/359.

17. 6. 2023 - VZPOMÍNKOVÝ DEN NA MORAŠICKÝ TROJÚHELNÍK

3. 5. 2023 - Z bývalé kanceláře fary v Morašicích u Litomyšle vznikla úchvatná kaple svatého Josefa

https://www.designmag.cz/interier/111497-z-byvale-kancelare-fary-v-morasicich-u-litomysle-vznikla-uchvatna-kaple-svateho-josefa.html

3. 4. 2023 - MUDr. Sláma

MUDr. SLÁMA – UPOZORNĚNÍ

 

Od 7. 4. 2023 bude zdravotní sestra na mateřské dovolené, proto ji nevolejte na soukromý mobil 605 934 912.

Můžete volat každý všední den vždy až po 10. hodině na mobil 721 962 803 – zde budou řešeny e-recepty, neschopenky apod.

Odběry krve až do odvolání zrušeny.

Po návratu sestry z mateřské dovolené se ambulantní provoz vrátí do původního režimu.

Ordinační hodiny se nemění.

 

2. 1. 2023 - Poplatky za psy a za odvoz komunálního odpadu pro rok 2023

Poplatek za odvoz komunálního odpadu zůstává stejný jako v roce 2022, a to ve výši 700 Kč/osobu.

Občané, kteří musí dopravovat sběrnou nádobu k místu svozu více než 100 m, mají úlevu ve výši 200 Kč/osobu.

 

Poplatek za psa je stanoven ve výši 60 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je 100 Kč.

Platby poplatků za odvoz odpadu a za psa proveďte převodním příkazem až v roce 2023, každou platbu poplatku zvlášť, se správným variabilním symbolem, abychom si mohli správně platby přiřadit.

 

Poplatky bude možné uhradit i v hotovosti na obecním úřadě, a to od 1. 2. 2023.

Splatnost poplatků je 31. 3. 2023. Pokud celková výše poplatku přesáhne 800 Kč, může být uhrazen ve dvou splátkách, a to do 31. 3. a do 31. 8. 2023.

Žádáme Vás přednostně o platbu bezhotovostním převodem na účet obce č. 5321591/0100 s variabilním symbolem, který se skládá ze tří kombinací čísel. 

  • za psa: 1341 + 01 (Morašice), 02 (Lažany), 03 (Řikovice) a 04 (Višňáry) + číslo popisné XXX, pokud nemáte číslo popisné trojmístné, doplňte před čp. 0, např. u čp. 35 je to 134101035.
  • za odpady: 1345 + 01 (Morašice), 02 (Lažany), 03 (Řikovice) a 04 (Višňáry) + číslo popisné XXX, např. u čp. 112 je to 134501112.

12. 1. 2023 - Tříkrálová sbírka

20. 12. 2022 - PF 2023

21. 11. 2022 - Datová schránka

Od 1.1. 2023 změna používání datových schránek, bližší informace viz níže:

Dopis

Identita občana

Hlášení

Leták

23. 2. 2022 - Interaktivní mapa v oblasti zdravotnictví

 

Interaktivní mapa - zde vyhledáte nejbližsího lékařa z oboru praktickéhý lékař, praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie, gynekologie, ale také možnosti pohotovosti, ostatních ambulantních zařízení a ostatních zdravotnických zařízení.